Ovdje možete preuzeti dokumente relevantne za upis u 1. razred Prve riječke hrvatske gimnazije:

 

 

 

NAPOMENA :

 

mogućnost nastavka učenja njemačkog i talijanskog jezika (nastavljači) uz preduvjet formiranja grupe od minimalno 10 učenika sukladno Državnom pedagoškom standardu. Ukoliko učenik prijavi 1. strani jezik koji nije učio najmanje četiri godine u osnovnoj školi dužan je pristupiti provjeri znanja iz tog jezika 3. srpnja 2023. u 9 sati u gimnaziji.

 

Posebnost jezične gimnazije: učenici jezične gimnazije u 3. i 4. razredu mogu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizika, kemija) birati pojačane programe stranih jezika zastupljenih s istim brojem sati. Učenici se prilikom upisa moraju izjasniti koji će predmet iz prirodne skupine predmeta (fizika, kemija) učiti u dvogodišnjem programu - osnovnoj razini, a koji u četverogodišnjem programu - višoj razini.