The International Baccalaureate® (IB) Middle Years Programme (MYP)* emphasizes intellectual challenge. It encourages students aged 11 to 16 to make practical connections between their studies and the real world, preparing them for success in further study and in life.

 

What the MYP offers students


The MYP aims to develop active learners and internationally minded young people who can empathize with others and pursue lives of purpose and meaning. The programme empowers students to inquire into a wide range of issues and ideas of significance locally, nationally and globally. The result is young people who are creative, critical and reflective thinkers.

 

Why offer the MYP?


Research shows that students participating in the MYP:

 

build confidence in managing their own learning
learn by doing, connecting the classroom to the larger world
outperform non-IB students in critical academic skills
consistently have greater success in IB Diploma Programme examinations
thrive in positive school cultures where they are engaged and motivated to excel
develop an understanding of global challenges and a commitment to act as responsible citizens.

 

The MYP was revised in September 2014 to provide a more rigorous and highly flexible framework that powerfully integrates with local educational requirements. New industry-leading onscreen examinations and ePortfolios offer exciting opportunities for reliable, robust digital assessment of student achievement.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Međunarodni program srednjih godina (MYP) Međunarodne diplome (IB) naglašava intelektualni izazov. Potiče učenike u dobi od 11 do 16 godina da uspostave praktične veze između svojih studija i stvarnog svijeta, pripremajući ih za uspjeh u daljnjem učenju i u životu.

 

Što MYP nudi učenicima

 

MYP ima za cilj razviti aktivne učenike i međunarodno osviještene mlade ljude koji mogu suosjećati s drugima i slijediti živote svrhe i značenja.

Program osnažuje učenike da istražuju širok raspon pitanja i ideja od značaja lokalno, nacionalno i globalno. Rezultat su mladi ljudi koji su kreativni, kritički i reflektirajući mislioci.

 

Zašto nuditi MYP?

 

Istraživanja pokazuju da učenici koji sudjeluju u MYP-u:

 

grade samopouzdanje u upravljanju vlastitim učenjem
uče kroz djelovanje, povezujući učionicu s većim svijetom
nadmašuju učenike koji ne pohađaju IB u kritičkim akademskim vještinama
dosljedno postižu veći uspjeh na ispitima IB programa diplome
prosperiraju u pozitivnim školskim kulturama gdje su angažirani i motivirani za izvrsnost
razvijaju razumijevanje globalnih izazova i predanost djelovanju kao odgovorni građani.

 

MYP je revidiran u rujnu 2014. godine kako bi pružio rigorozniji i visoko fleksibilan okvir koji snažno integrira lokalne obrazovne zahtjeve. Novi vodeći industrijski ispitni sustavi na ekranu i ePortfoliji pružaju uzbudljive mogućnosti za pouzarnu, snažnu digitalnu procjenu postignuća učenika.

 

*Prva riječka hrvatska gimnazija is a candidate school* for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy - a commitment to high-quality, challenging, international education - that we believe is important for our students. Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.