The International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme (DP) is for students aged 16-19.


What is the DP?


Research suggests that there are many benefits to choosing the Diploma Programme (DP). The programme aims to develop students who have excellent breadth and depth of knowledge—students who flourish physically, intellectually, emotionally and ethically.

 

The DP curriculum


The Diploma Programme (DP) curriculum is made up of six subject groups and the DP core, comprising theory of knowledge (TOK), creativity, activity, service (CAS) and the extended essay. Through the Diploma Programme (DP) core, students reflect on the nature of knowledge, complete independent research and undertake a project that often involves community service.

______________________________________________________________________________________________________________


Program međunarodne diplome (DP) Međunarodne diplome (IB) namijenjen je učenicima u dobi od 16 do 19 godina.

 

Što je DP?


Istraživanja sugeriraju da postoje mnoge koristi od odabira Programa diplome (DP). Program ima za cilj razviti učenike koji posjeduju izvrsno opsežno i duboko znanje—učenike koji napreduju fizički, intelektualno, emocionalno i etički.

 

DP kurikulum


Kurikulum Programa diplome (DP) sastoji se od šest predmetnih grupa i osnovnog dijela DP-a, koji obuhvaća teoriju spoznaje (TOK), kreativnost, aktivnost, uslugu (CAS) i produženi esej. Kroz osnovni dio Programa diplome (DP), učenici razmišljaju o prirodi znanja, provode neovisna istraživanja i provode projekt koji često uključuje volontiranje u zajednici.