Text/HTML

Natječaji 2021./2022.:

 

   Matematika

 

 

   Glazbena umjetnost

 

 

   Fizika

 

 

   Hrvatski jezik

 

 

   Fizika

 

 

   Talijanski jezik

 

 

   Stručni/a suradnik/ca psiholog/inja, hrvatski jezik i njemački jezik

 

 

   Biologija

 

 

 

 

Natječaji 2020./2021.:

 

 

 

Školska godina 2020./2021.

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu kemije i biologije:

 

 

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu izborne biologije (forenzike):

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu psihologije:

 

 

 

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu glazbene umjetnosti:

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu biologije:

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu izborne biologije (forenzike):

 

 

 

Natječaji 2020.:

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za nastavnika/cu kemije:

 

 

Obavijest o postupku odabira kandidata za stručnog suradnika/cu pripravnika/cu pedagoga: