Popis profesora i djelatnika u školskoj godini 2018./2019.

Stručna služba

 

 

Sclaunich Jane

Ravnateljica

Hasel Renata

Školska pedagoginja

Saltović Sabina

Školska psihologinja

Vidović Sandra

Školska knjižničarka

 

 

 

 

NASTAVNO OSOBLJE

NASTAVNI PREDMET

 

 

Angelovski Laura

Filozofija / Logika

Banov Katarina

Psihologija

Barbalić Mia

Tjelesna i zdravstvena kultura

Benčik Povše Irena

Francuski / Talijanski jezik

Bogdanović Jelena

Francuski / Španjolski jezik

Božanić Malić Dora

Engleski jezik

Caput Mirela

Povijest

De Karina Helena

Hrvatski jezik

Franjić Dragana

Njemački jezik

Galić Danijela

Kemija

Grabar Jelenković Tina

Glazbena umjetnost

Grgurić Anita

Matematika

Grgurina Ines

Povijest

Jokić Anita

Engleski jezik

Kamber Dora

Latinski jezik

Kirinčić Deni

Engleski jezik

Križman Šuperina Nataša

Latinski jezik

Kopri Andrea

Glazbena umjetnost

Kranjec Leo

Fizika

Kuzmar Colnar Nataša

Hrvatski jezik

Linić Petra

Biologija

Lorber Božanić Marina

Kemija

Mahmutović Redžić Amira

Matematika

Matota Babić Kristina

Njemački jezik

Mavrinac Maja

Tjelesna i zdravstvena kultura

Miculinić Mance Zlatka

Matematika

Mijatović Lidija

Talijanski jezik

Miočić Marko

Etika / Politika i gospodarstvo / Sociologija

Mohorić Danijela

Matematika

Negovetić Diana

Vjeroučiteljica

Orlić Salaj Irena

Njemački / Talijanski jezik

Pap Igor

Geografija

Radan Filip

Geografija

Radoičić Jasna

Hrvatski jezik

Rosatti Dajana

Likovna umjetnost

Sciucca Melita

Talijanski jezik

Šamanić Leo

Biologija i Kemija

Šepić Nina

Talijanski jezik

Šimunović Ban Mirjana

Hrvatski jezik

Široka Tamara

Informatika

Štifanić Davor

Engleski jezik

 

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 

Jerbić-Boneta Ružica

Voditeljica računovodstva

Kostić Katica

Administratorica

Rogić Dragojlović Ivana

Tajnica

Sajčić  Ljubica

Spremačica

Štakić Sanjin

Domar

Vidmar  Vesna

Spremačica

Vukelić Nadica

Spremačica