Text/HTML

 

 

Projekt ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska je projekt koji provedbenim aktivnostima prati inovativan interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola na području osam županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Projekt objedinjuje građanski odgoj, usvajanje digitalnih statističkih vještina i podatkovno novinarstvo te raznolike kompetencije kao što su razvoj kritičkog mišljenja, rješavanje problema, rad u skupinama kao i interpersonalne i komunikacijske vještine koje su sastavni dio kurikuluma. Za provedbu i koordinaciju Projekta u Republici Hrvatskoj zaduženo je  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

 

Prva riječka hrvatska gimnazija u 2022./2023. školskoj godini jedna je od 8 hrvatskih škola izabranih za sudjelovanje u Projektu ASOC. U projektu sudjeluju učenice 1.c, 1.d, 2.c i 2.d razreda jezičnog smjera pod mentorskim vodstvom pedagoginje Renate Hasel i profesorice talijanskog jezika Melite Sciucca. Članovi našeg tima u Italiji su učenici koji pohađaju Liceo Carlo Cafiero iz Barlette. Zajedno s njima radimo na praćenju provedbe projekta CASCADE kojemu je glavni cilj razviti skup koordiniranih akcija kojima bi se doprinijelo integralnom upravljanju obalnim područjem, poboljšalo znanje o morskim ekosustavima te procijenila kvaliteta i osjetljivost kopnenih, obalnih i morskih ekosustava u Italiji i Hrvatskoj.

 

Naš rad možete pratiti na društvenim mrežama Facebook i Instagram te na našoj mrežnoj stranici.

 

Web          Facebook          Instagram

 

Više o svemu saznajte u kratkom videu i infogramu.