TEME I RASPORED ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE IZ MATEMATIKE

 

 

 

LISTOPAD: BROJEVI I ALGEBRA

1. skupovi N, Z, Q, R i C

2. elementarno računanje

3. postotci i omjeri

4. algebarski izrazi i algebarski razlomci

5. mjerne jedinice

 

STUDENI: FUNKCIJE

1. pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima

2. linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije

 

PROSINAC I SIJEČANJ: JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE

1. linearne jednadžbe i nejednadžbe

2. kvadratne jednadžbe i nejednadžbe

3. jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s korijenima

4. jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe

5. eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

6. trigonometrijske jednadžbe

7. sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi

 

VELJAČA: GEOMETRIJA

 Elementarna geometrija:

1. elementarna geometrija likova u ravnini

2. odnosi među geometrijskim objektima u prostoru

3. prizma, piramida, valjak, stožac, kugla

 Trigonometrija:

1. trigonometrija pravokutnoga trokuta, trigonometrija raznostraničnoga trokuta

 

OŽUJAK: GEOMETRIJA

 Analitička geometrija:

1. koordinatni sustav na pravcu i u ravnini

2. vektori

3. jednadžba pravca

4. krivulje drugoga reda

 

TRAVANJ I SVIBANJ: FUNKCIJE

1. nizovi

2. derivacija funkcije

  MODELIRANJE

1. sva područja ispitivanja

 

 

 

Ispitni katalog za državnu maturu 2019./2020. možete preuzeti ovdje.

 

DOSADAŠNJI ISPITI

 

 

Osnovna razina:

Svibanj 2010

Kolovoz 2010

Prosinac 2010

Svibanj 2011

Kolovoz 2011

Prosinac 2011

Lipanj 2012

Kolovoz 2012

Studeni 2012

Lipanj 2013

 Rujan 2013

 Lipanj 2014

Rujan 2014

Lipanj 2015

Rujan 2015

Lipanj 2016

Rujan 2016

 

Knjižicu formula za osnovnu razinu možete preuzeti ovdje.

 

Viša razina:

Svibanj 2010

Kolovoz 2010

Prosinac 2010

Svibanj 2011

Kolovoz 2011

Prosinac 2011

Lipanj 2012

Kolovoz 2012

Studeni 2012

Lipanj 2013

Rujan 2013

 

 

 

 

 

 

Knjižicu formula za višu razinu možete preuzeti ovdje.

 

Zadaci za vježbu:

1. Realni brojevi