Popis profesora i djelatnika u školskoj godini 2018./2019.

Stručna služba

 

Sclaunich Jane

Ravnateljica

Saltović Sabina

Školska psihologinja

Vidović Sandra

Školska knjižničarka

Hasel Renata

Školska pedagoginja

 

 

 

 

NASTAVNO OSOBLJE

NASTAVNI PREDMET

 

 

Angelovski Laura

Filozofija / Logika

Antolović Iris

Psihologija

Babić Petra

Biologija

Barbalić Mia

Tjelesna i zdravstvena kultura

Benčik Povše Irena

Francuski / Talijanski jezik

Blečić Martina

Etika

Bogdanović Jelena

Francuski / Španjolski jezik

Božanić Malić Dora

Engleski jezik

Caput Mirela

Povijest

De Karina Helena

Hrvatski jezik

Dukarić Dangubić Helga

Glazbena umjetnost

Đelekovčan Antonija

Fizika

Đurić Roma

Psihologija

Franjić Dragana

Njemački jezik

Gašparac Lucija

Engleski / Talijanski jezik (zamjena)

Grabar Jelenković Tina

Glazbena umjetnost

Grgurić Anita

Matematika

Grgurina Ines

Povijest

Hrlec Lea

Hrvatski jezik

Jokić Anita

Engleski jezik

Kirinčić Deni

Engleski jezik

Kosić Danijela

Kemija

Kuzmar Colnar Nataša

Hrvatski jezik

Lorber Božanić Marina

Kemija

Mahmutović Redžić Amira

Matematika

Matulić Aljoša

Matematika i informatika

Mavrinac Maja

Tjelesna i zdravstvena kultura

Miočić Marko

Etika / Politika i gospodarstvo / Sociologija

Mirić Agbaba Ružica

Matematika

Mohorić Danijela

Matematika

Negovetić Diana

Vjeroučiteljica

Orlić Salaj Irena

Njemački / Talijanski jezik

Padavić Roberta

Biologija

Pap Igor

Geografija

Radan Filip

Geografija

Radoičić Jasna

Hrvatski jezik

Rosatti Dajana

Likovna umjetnost

Sciucca Melita

Talijanski jezik

Šamanić Leo

Biologija i Kemija

Šepić Nina

Talijanski jezik

Šimunović Ban Mirjana

Hrvatski jezik

Štifanić Davor

Engleski jezik

Štifanić Dora

Latinski jezik

Todorović Doris

Fizika

 

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 

Brozović Sanja

Voditeljica računovodstva

Brubnjak Brigita

Administratorica

Bogičević Marin

Tajnik

Sajčić  Ljubica

Spremačica

Štakić Sanjin

Domar

Hodžić Vildana

Spremačica

Vukelić Nadica

Spremačica