Text/HTML

Kao dio pobjedničkog tima, naših 6 učenica zajedno s pedagoginjom sudjelovale su na završnoj konferenciji u sklopu projekta ASOC Interreg Italija – Hrvatska koja se održala 17. i 18. listopada na Sveučilištu u Zadru. Na konferenciji su se imali priliku susresti i družiti s talijanskim kolegama iz Liceo Carlo Cafiero iz Barlette s kojima su tijekom 7 mjeseci prošle školske godine pratile provedbu projekta CASCADE financiranog sredstvima Europske unije. Osim što su izložili svoj rad na konferenciji i dobili priznanja za uspješno sudjelovanje u projektu i nagrade za najuspješniji rad, učenici obje škole imali su priliku posjetiti lokacije provedbe projekata MADE IN LAND i TAKE IT SLOW.

 

Čestitamo timu CAscadeR1 na uspjehu!