Text/HTML

U srijedu, 18.5.2022. godine u Palači šećera biti će otvorena izložba likovnih radova  učenika Prve riječke hrvatske gimnazije pod nazivom „Dodir Mediterana – motivi fresaka Palače šećera u očima učenika“. Izložba je nastala suradnjom dviju ustanova, Muzeja grada Rijeke i Prve riječke hrvatske gimnazije, a dio je školskog projekta Mediteran. Likovne radionice osmislila je i vodila muzejska pedagoginja Josipa Verbanac zajedno s profesoricom likovne umjetnosti Dajanom Rosatti. U projektu je sudjelovalo preko stotinu srednjoškolaca čiji je zadatak bio izraditi sliku imaginarnih, mediteranskih gradova inspiriranih vedutama sa zidova Palače tehnikom grattage.

 

Otvorenje ove izložbe organizirano je upravo na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2022. godine, koji ima za svrhu zainteresirati javnost, a posebno mlade za lokalnu kulturno-povijesnu baštinu te razviti naviku posjećivanja muzeja.