Text/HTML

Dvodnevna edukacija „Pokrenimo vijeća učenika u školi!“ održala se 19.10.2023. i 20.10.2023. god. u RiHub-u u Rijeci u sklopu projekta "(Su)djelujem - vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi". 

 

Nositelj projekta je udruga Delta koja je organizirala ovu edukaciju, a naša škola je partner udruzi u provedbi projekta.  

  

U edukaciji su sudjelovali/e Marta Maglica, predstavnica 1.d, Larisa Žeželj, predstavnica 3.a, Zara Vidović, predstavnica 3.b, Petra Polić, predstavnica 3.c, Lucija Gajzler, predstavnica 3.d, Eni Žeželić, predstavnica 3.IB, Kaja Nenadović, predstavnica 4.b, Dominik Abramović, predstavnik 4.e, Erik Černeka, predstavnik 4.IB i predsjednik Vijeća učenika te stručna suradnica psihologinja Sabina Saltović. Osim naših učenika i učenica, u edukaciji su sudjelovali i učenici i učenice iz Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka, Medicinske škole u Rijeci, Drvodjeljske i strojarske škole Rijeka i Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka.  

Tijekom edukacije učenici su proučavali zakon i pravilnike koji definiraju djelokrug rada učenika i informirali se o ulogama različitih tijela škole. Promišljali su o snagama i slabostima okoline u kojoj djeluju vijeća i planirali konkretne aktivnosti vijeća u svojim školama. Raspravljali su o mogućnostima djelovanja vijeća i bili vrlo angažirati u osmišljavanju protuargumenta kako bi spriječili ukidanje vijeća učenika. Osim navedenih aktivnosti, naši Zara i Erik predstavili su ostalim sudionicima kriterije za odabir primjera dobrih praksi vijeća učenika koji čine sastavni dio publikacije pod nazivom "Vijeće učenika i učenica u fokusu". 

Edukacija je bila korisna i inspirativna, učenici su stvorili nova poznanstva i kreirali nove aktivnosti koje planiraju provesti u školi.

  

Više o edukaciji možete pročitati OVDJE.